06 43568540 info@pcp-groep.nl

Individuele therapie

We werken zowel in de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) als de specialistische GGZ (SGGZ).

De benadering zal uiteraard per persoon verschillen waarbij deze volledig wordt afgestemd op uw klachten, hulpvraag, achtergrond en persoonlijkheid. Er wordt een inschatting gemaakt over de duur van de therapie. Meestal zal het in de beginfase gaan om een afspraak eens per 1 à 2 weken. De gesprekken duren 60 minuten.
Wij werken integratief en maken gebruik van cognitieve schemagerichte gedragstherapie, EMDR, het ‘Vat van zelfwaardering’, ACT, AFT, mindfulness en andere (lichaamsgerichte) interventietechnieken.

Het merendeel van de mensen hebben de voorkeur om de praktijk te bezoeken. Naast face tot face gesprekken is ook online therapie mogelijk. Beide therapie vormen kunnen ook naar wens worden afgewisseld.

Klachten waarvoor therapie een uitkomst kan bieden:

• Onbegrepen lichamelijke klachten
• Seksuele klachten
• Somberheid
• Wisselende stemmingen
• Klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis
• Spanningsklachten
• Problemen met ouder worden
• Slaapproblemen
• Angst- en dwangklachten
• Onzekerheid
• Identiteitsproblemen
• Relatie- en gezinsproblemen
• Eetproblemen
• Gestagneerde rouw
• Werkgerelateerde problemen
• Problemen in de omgang met anderen
• Onzekerheden op het gebied van zelfvertrouwen en identiteit

Procedure

1. Eerste gesprek

U krijgt een uitnodiging voor een eerste telefonisch gesprek. Tijdens deze eerste telefonische screening maken we kennis, vertelt u over uw klachten en problemen en bespreken we samen of u aan het juiste adres bent. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt.

Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ook kan de POH van de huisarts uw verwijzing in orde maken. Uw verzekeringspas en een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient u mee te nemen naar het intakegesprek.

2. Intake

Als er besloten wordt om een behandeling te starten, dan volgt er een intake, meestal meerdere gesprekken. Er wordt verzocht om enkele vragenlijsten in te vullen. Ten tijde van de intake wordt uw huisarts schriftelijk op de hoogte van de aanvang van de behandeling gesteld. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd en uiteraard mag dit geweigerd worden.

3. Geen wachttijd

Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. Wanneer u de wachttijd tot intake te lang vindt kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart.
Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

4. Behandelplan

Naar aanleiding van de intake wordt de indicatiestelling en het behandelplan opgemaakt. In het behandelplan worden uw klachten beschreven, het doel van de behandeling en op welke manier de behandeling gegeven zal worden. Het behandelplan is wettelijk verplicht (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst; WGBO). Het verslag en behandelplan wordt, anoniem, aan collega’s voorgelegd. Zij beoordelen deze indicatie op juistheid. Dit is een standaardprocedure voor elke vrijgevestigde psychotherapeut. Het doel is om de kwaliteit van vrijgevestigde therapieën te waarborgen. De bevindingen, de diagnose en het behandelplan wordt uiteraard met u besproken. Tijdens en aan het einde van de behandeling wordt de behandeling en het behandelplan geëvalueerd.

5. Afsluiting van de behandeling

Bij de afsluiting van de behandeling wordt uw huisarts hiervan wederom schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook hiervoor wordt uw toestemming gevraagd en heeft u de mogelijkheid om te weigeren.

6. Bewaartermijn

De bewaartermijn van het dossier is 20 jaar. Na die 20 jaar moeten de gegevens in beginsel vernietigd worden, tenzij het bewaren van het medisch dossier op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is.

Contact of aanmelden

Contact kan telefonisch of per mail via onderstaande contactgegevens. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

We zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Telefoonnummer

Praktijkadres

PCP-groep
Handboog 6 P
3994 AD Houten