06 43568540 info@pcp-groep.nl

Interactionele Groepstherapie

 

Therapie in groepsverband

Groepstherapie is het volgen van therapeutische begeleiding in een groep. Je werkt binnen de groep en in interactie met anderen aan jouw eigen thema’s of problemen. In de groepstherapie gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt. We richten ons zowel op jouw persoonlijke beleving als op de interactiepatronen die in de groep ontstaan.

Vooral deze wisselwerking tussen de deelnemers onderling is belangrijk. Omdat iedereen op een eigen specifieke wijze reageert op de ander wat past bij zijn of haar persoonlijkheid, levensgeschiedenis, cultuur en thema’s, kunnen de deelnemers (h)erkenning vinden bij groepsgenoten, van elkaar leren en steun ervaren.

 

Wat is Groepstherapie?

Groepstherapie is een middel om aan verschillende soorten klachten en problemen te werken. Je kunt aan een groepsbehandeling denken wanneer je problemen hebt in contact met anderen of het idee hebt dat iets in contact met anderen bestaande klachten en problemen in stand houdt.

Tijdens de bijeenkomsten zal afwisselend aandacht zijn voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer komt de één meer aan bod, de andere keer de ander, maar vaak gaat het ook om de interacties tussen groepsleden. Dat niet alleen de cliënt en de therapeuten, maar alle groepsleden een rol spelen in de therapie.

In het begin is het voor iedereen spannend en moeilijk om eigen gevoelens in de groep meteen te delen. Groepstherapie is een proces dat geleidelijk verloopt, net als andere therapieën. Een voordeel van groepstherapie is dat iedereen problemen heeft, ook al zijn de moeilijkheden waarvoor je komt anders. In een groep kun je dingen herkennen, van elkaar leren, een voorbeeld aan elkaar hebben, elkaar stimuleren en iets betekenen voor anderen. Een therapiegroep kan veel bieden door het samenspel van vele relaties. Het wordt meteen zichtbaar, hoe je met jezelf en met anderen omgaat.

Voor wie?

Groepstherapie is geschikt voor mensen die in één of meer opzichten vastlopen in hun leven en daarbij klachten ontwikkelen. Met name als u moeilijkheden heeft in contacten met anderen of onzeker bent over uzelf, kan interactionele groepstherapie een goede indicatie zijn. Bij klachten kun je denken aan:

 

 • Onzekerheid
 • Negatief zelfbeeld
 • Vermijding
 • Te veel bezig zijn met hoe anderen over jou denken
 • Je erg aanpassen
 • Afhankelijkheid
 • Moeite met beslissingen nemen
 • Moeite met vertrouwen op jezelf
 • Wantrouwen naar anderen
 • Wisselende stemmingen
 • Somberheid
 • (Sociale) angsten en geremdheid

Verder:

 • Je bent tussen de 18 en 60 jaar;
 • Je bent bereid en in staat om in samenwerking met een groep uw eigen patronen en de invloed hiervan op het contact met anderen in uw omgeving te onderzoeken;
 • Je overweegt een groepsbehandeling die gericht is op het doorbreken van deze hardnekkige patronen;
 • Je bent in staat om een groepsbehandeling te volgen en om over jezelf te kunnen reflecteren;
 • Je hebt de wens om iets te leren in het contact met anderen.

Voor wie niet:

 • Als je in een crisissituatie bevindt;
 • Als er sprake is van verslaving of problemen met ernstige impulscontrole;
 • Als de psychiatrische stoornissen op de voorgrond staan;
 • Suïcidaliteit;
 • Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis uit cluster A of B op de voorgrond staan.

Maximaal negen deelnemers vormen samen met twee groepstherapeuten een gemengde therapiegroep die wekelijks, op een vast tijdstip anderhalf uur bij elkaar komt. Tijdens de zittingen bespreek je wat je bezighoudt. Dit kan van alles zijn. Het doel van de therapie is gevoelens en ervaringen op het spoor te komen die ten grondslag liggen aan moeilijkheden in het heden. Je praat niet alleen over je problemen, maar ervaart ook je probleem in het contact met elkaar. Er is geen centraal thema. Ieder werkt aan zijn/haar eigen aandachtspunt. Iedereen leert om ruimte en aandacht voor zichzelf te maken, al vindt bijna iedereen dat eng in het begin. Wat je zegt en doet, beïnvloedt anderen en omgekeerd. Hierbij ontstaan gevoelens als opluchting, irritatie of boosheid, verdriet en spanning. Samen met je groepsgenoten en de therapeuten sta je stil bij je gedachten en gevoelens om ze te onderzoeken, begrijpen en ontdekken hoe je daarmee kan omgaan.

Sommigen zien op tegen therapie in groepsverband, omdat het confronterend kan zijn om open en eerlijk uit te wisselen met mensen die je niet kent. Dit kan een overweging zijn om juist wel of juist niet voor groepstherapie te kiezen. Door je problemen te delen in de groep, stel je je kwetsbaar op. Veiligheid en vertrouwen is daarom erg belangrijk in de groepstherapie. De groepstherapeuten zullen voorwaarden scheppen voor een goed verloop van de therapie. Zij bewaken de veiligheid en zorgen voor een sfeer waarin groepsleden zich kunnen uiten. De groepstherapeuten maken met de deelnemers afspraken over de omgang met elkaar tijdens de therapie.

Aantal deelnemers
De groep bestaat uit minimaal vijf, maximaal negen deelnemers. De start in de groep vindt groepsgewijs plaats, om de drie maanden.

De duur van de behandeling
De behandeling duurt 6 maanden (25 zittingen) met mogelijkheid tot verlening.

Wanneer
De cliënten komen 1-dag per week op de dinsdag van 16:30 tot 18:00 bij elkaar.

Waar
Kokermolen 4, Houten.

Aanmelding
Je eigen hulpverlener, huisarts of bedrijfsarts kan je aanmelden voor deze groepsbehandeling. Dit kan telefonisch of door een mail te sturen naar info@praktijkdemolen.com en info@pcp-groep.nl.
Voorafgaand aan je deelname zijn er enkele gesprekken noodzakelijk om te kijken of groepsbehandeling iets voor jou zou kunnen betekenen. Zo ja, dan wordt er samen met jou een behandelplan gemaakt en een datum gepland waarop je kunt starten.

Contact of aanmelden

Contact kan telefonisch of per mail via onderstaande contactgegevens. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

We zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Telefoonnummer

Praktijkadres

PCP-groep
Handboog 6 P
3994 AD Houten