06 43568540 info@pcp-groep.nl

PCP-groep hanteert de volgende Algemene Voorwaarden:

  • Een opdracht komt tot stand na aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst.
  • Bij het starten van de behandeling zijn wij verplicht uw BSN- te registreren/ controleren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
  • De zorgtrajecten worden na afloop gedeclareerd volgens de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de contracten met de zorgverzekeraars.
  • De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakeijkheidsverzekering dekt.
  • De praktijk geeft geen medische verklaringen af.

 

  • Voor informatie over de actuele wetten en regels, zie onze pagina ‘Wet- en regelgeving‘.
  • Voor actuele informatie over kosten en vergoeding vanuit de zorgverzekering, zie onze pagina ‘Kosten en vergoeding‘.

Telefoonnummer

Praktijkadres

PCP-groep
Handboog 6 P
3994 AD Houten