Coaching

Coachingstrajecten hebben tot doel het optimale rendement uit uw talent te halen en de persoonlijke effectiviteit te verhogen. Door te stimuleren en inspireren helpt de coach u om uw kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Hierbij spelen autonomie en het maken van keuzes een belangrijke rol. U kunt ook onder professionele begeleiding werken aan het verbeteren van de communicatie met anderen en het positief presenteren van uzelf, met als doel uzelf het beste tot uitdrukking te brengen. Tijdens de sessies wordt onder meer gebruik gemaakt van rollenspelen, schrijfopdrachten en dramatechnieken.

Doel

Het doel is om uw capaciteiten te ontdekken, de juiste keuzes te leren maken en u te helpen professioneler te functioneren. Door het beste in u zelf naar boven te halen wordt het persoonlijk succes positief beïnvloed wat weer ten goede komt aan de organisatie.

Aanmelden

Coachingstrajecten worden in gezamenlijkheid bepaald. Tijdens het intakegesprek worden de gewenste veranderingen besproken en vandaar uit volgt het concrete werkdoel dat dus afgestemd is op uw persoonlijke behoeften. Hieruit voortvloeiend worden afspraken gemaakt over het aantal, de duur en de frequentie van de gesprekken.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06 43568540

info@pcp-groep.nl