Kosten en Vergoeding

Psychotherapie
PCP heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten waardoor de kosten worden vergoed. Veel zorgverzekeraars hebben een  budget opgesteld met wat PCP jaarlijks maximaal mag declareren. Mocht het vergoedingsplafond bereikt zijn dan kan het zijn dat u niet in behandeling genomen kunt worden vanwege het overschrijden van het budget. Voor cliënten welke de behandeling zelf willen vergoeden hanteert PCP een tarief van 135 euro per 45 minuten. De nota is BTW-vrij aangezien een psychotherapeut niet BTW-plichtig is. PCP probeert u altijd zo goed mogelijk te informeren. Wij adviseren u echter in alle gevallen ook uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen.

Afhankelijk van uw zorgbehoefte wordt u behandeld binnen de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Deze behandelingen wordt alleen door de zorgverzekeraar vergoed als er een verwijsbriefje is van uw huisarts of een andere medisch specialist. Hier dient minimaal op te staan: uw naam, die van de arts en de mededeling ‘verwijzing naar basis GGZ’ of ‘verwijzing naar specialistische GGZ’. Voor een behandeling in de BGGZ en de SGGZ is geen eigen bijdrage verschuldigd. Het wettelijk verplichte eigen risico (dan wel het vrijwillig verhoogde eigen risico) is wel van toepassing voor iedereen vanaf 18 jaar en zal door de zorgverzekeraar in mindering worden gebracht op de vergoeding van de behandeling. Voor behandelingen gestart in 2018 en 2019 bedraagt dit € 385,-.

Wat is het verschil tussen Basis- en Specialistische GGZ ?

  • Basis-GGZ: maximaal 750 minuten, inclusief overhead. Er is sprake van een stoornis (klachten) maar de problematiek is niet complex en er is geen risico.
  • Specialistische GGZ: onbeperkt aantal sessies. Er is sprake van een stoornis (klachten) waarbij de problematiek complex is en/of sprake is van risico.

Wat is complex? Als de behandeling van de klachten worden bemoeilijkt door persoonlijkheidsproblematiek, door hinderlijke lichamelijke aandoeningen, door omgevingsproblemen zoals bijvoorbeeld geen werk/daginvulling of geen emotionele steun of praktische zorg.
Wat is risico? Als er sprake is van zelfverwaarlozing, of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suicide, geweld of automutilatie.

Afspraak annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren dan is het van belang dit 24 uur voor de betreffende afspraak te doen. Bij annulering binnen 24 uur wordt 60 euro in rekening gebracht. Afmelden dient bij voorkeur per email te geschieden.

Digitale declaratie
Alle zorgverzekeraars willen dat declaraties digitaal verlopen. PCP doet dit bij een tussen organisatie VCD genoemd. Dit bedrijf heeft PCP ingeschakeld voor de facturering. Na het afsluiten van de behandeling stuurt VCD de rekening door naar uw verzekeringsmaatschappij. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld. Daarnaast worden de gegevens van de DBC volledig geanonimiseerd (versleuteld) naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.

Coaching en training
Wanneer PCP een individueel of team coachingstraject aangaat en er geen sprake is van psychopathologie dan worden deze trajecten niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Deze trajecten bevatten onderdelen die niet als zorg bestempeld worden zoals ziekteverzuim preventie of werkhervatting. Bij coaching en (incompany) trainingen wordt aan de hand van verschillende stappen een (interventie) scenario opgezet. Er wordt een op maat gemaakt programma opgesteld waarvoor een offerte wordt aangeboden.